Køb: Dansk indenlandsk købsret - Studieudgave, 2. udgave

Research output: Book/ReportBookEducation

Denne bog er målrettet studerende på jurastudiet, der skal have en introduktion til de køberetlige regler og dermed også til de grundlæggende obligationsretlige regler set i lyset af internationale påvirkninger. I bogen gives en fremstilling af reglerne i købeloven om kravene til parternes ydelser og reglerne om misligholdelsesbeføjelser i handelskøb, civilkøb og forbrugerkøb.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDjøf Forlag
Edition2
Number of pages200
ISBN (Print)9788757442533
Publication statusPublished - 2019

ID: 210533370