Klimasøgsmål mod private virksomheder – mod en regulatorisk erstatningsret?

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Artiklen behandler klimasøgsmål mod private virksomheder som et nyt erstatningsretligt fænomen. Med udgangspunkt i sager ført ved nationale domstole i Europa identificeres tre forskellige kategorier af søgsmål, og det overvejes, om lignende søgsmål ville kunne have succes ved danske domstole. Sluttelig berøres mulighederne for at overvælte tab påført en virksomhed gennem klimasøgsmål på staten via international investeringsbeskyttelsesret.
Original languageDanish
JournalJuristen
Volume2023
Issue number5/6
Pages (from-to)250–256
Number of pages6
ISSN0107-699X
Publication statusPublished - 5 Jan 2024

ID: 378169353