Etiske dilemmaer kan og bør løses

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

sundhedsvæsen, anvendt etik
Original languageEnglish
JournalJournal for Sundhedsvæsenet
Issue number5. årgang, nr. 3, august 1993
Pages (from-to)18-20
Publication statusPublished - 1993

ID: 278309