Det indre marked og kulturen: En undersøgelse af ulemper og fordele

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

"Det indre marked og kulturen" er den første videnskabelige undersøgelse af det indre markeds konsekvenser og muligheder for det danske kulturliv. Bogen beskriver og analyserer de umiddelbare ulemper og fordele, som de forskellige grene af dansk kulturliv oplever gennem forfatterens spørgeskemaundersøgelse, kvalitative interviews og kulturpolitiske analyser.Samtidig giver bogen et bud på nogle af de udfrodringer, som EU´s indre marked stiller dansk kulturpolitik overfor. Der peges afslutningsvist på en række initiativer, som kan styrke dansk kultur i det indre marked. Det indre marked er som forskningsprojekt gennemført og skrevet af mag. art. i kultursociologi Peter Duelund på bestilling af Kulturministeriet.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherKulturministeriet
Number of pages262
ISBN (Print)87-503-7898-8
Commissioning bodyKulturministeriet
Publication statusPublished - 1 May 1989

ID: 113998540