Den sociale konstruktion af uvidenhed: en medlemskabskategoriseringsanalyse (MCA) af samskabelsen af identiteter, når ældre svagsynede borgere møder ny teknologi

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Documents

Når mennesker orienterer sig imod ny teknologi, kommer it-viden og -kompetencer tit til udtryk som observerbare fænomener igennem sproglig interaktion, og dermed bliver skabelsen af samtaledeltagernes forskellige diskursive identiteter i situationen også relevant. Ved hjælp af videooptagelser og etnometodologisk multimodal konversations-analyse (EM/CA) samt medlemskabskategoriseringsanalyse (MCA) undersøger vi, hvordan ældre svagsynede borgere i med- og modspil med tilstedeværende instruktører og ikke-tilstedeværende voksne børn bliver identitetsmæssigt konstrueret som uvidende om teknolo-giske økologier. Vi fokuserer særligt på situationer, der involverer sam-tale om koder og konti. Gennem multimodale analyser af detaljerede transskriptioner fra videooptagelser hos to udvalgte borgere viser vi den interaktionelle organisering af selv-konstruktionen som uvidende i medspil med andre og anden-konstruktionen som uvidende i mod-spil mod andre. Vi anvender analyserne til at diskutere den sociale funktion, som disse medlemskabskategoriseringer kan have. Artiklen introducerer til medlemskabskategoriseringsanalyse med dansk ter-minologi og bidrager med en eksemplificering af, hvordan sådan et teoretisk blik kan, vise hvordan viden og identitet skabes og anvendes tur-efter-tur
Original languageDanish
JournalNyS
Volume61
Pages (from-to)9-39
ISSN0106-8040
Publication statusPublished - 2022

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 311917146