Corporate religion og Paulus' breve. Brug af Biblen i moderne virksomhedsteori.

Research output: Contribution to journalJournal articlepeer-review

Documents

Artiklen introducerer anvendelsen af religionsbegrebet i nye teorier om management og marketing. Den danske medgrundlægger og administrerende direktør af reklamefirmaet Kunde & Co, Jesper Kunde, har lagt grunden for denne virksomhedsteoretiske retning. Hans første Bog, Corporate Religion, analyseres grundigt. Af undersøgelsen fremgår det, at Kundes opfattelse af religion svarer til Clifford Geertz’ klassiske kulturantropologiske religionsdefinition. Ydermere fremdrages en række paralleller til Paulus’ breve, der godtgør, at Kundes forståelse og brug af religiøse forestillinger kan ses som en interpretation og applikation af paulinsk religion. Til slut konkluderes det, at den management-teoretiske religion bevidst indarbejder socialkonstruktivistiske indsigter, hvorved religionen får rentabilitet, men mister sin evne til at modsige gældende værdisystemer.
Original languageDanish
JournalReligionsvidenskapeligt Tidsskrift
Issue number49
Pages (from-to)29-47
Number of pages19
ISSN0108-1993
Publication statusPublished - 2007

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 707863