Come along and sing: Translating the songs of Greek tragedy

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Denne afhandling er den første monografi om oversættelse af de antikke græske tragediers korsange. Spørgsmålet, afhandlingen stiller, er, hvordan oversættere af græske tragedier til dansk kan signalere til læserne, at de tavse ord på papiret oprindeligt blev sunget til tonerne af musik. Svaret, afhandlingen giver, er at oversætte de urimede og rytmisk højst varierede græske korsange til rimede vers med regelmæssige rytmer kendt fra dansk poesi.
Afhandlingen består af fire dele: (i) oversættelsesteori; (ii) oversættelseshistorie; (iii) metrik; (iv) oversættelse. Afhandlingens første kapitel fokuserer på oversættelsesteori med afsæt i Katharina Reiß’ teksttypeanalyse og teoretiske arbejder af Friedrich Schleiermacher, Antoine Berman og Lawrence Venuti. Her taler jeg for at oversætte de græske korsange i den form, som danske sangtekster normalt har. Jeg argumenterer for, at denne umiddelbart domesticerende praksis i virkeligheden fremhæver fremmedartede kvaliteter ved de græske korsange.
Andet kapitel af afhandlingen beskæftiger sig med oversættelseshistorie. Her giver jeg den første sammenhængende analyse af den danske tradition for at oversætte græske tragedier. Jeg iagttager tre overordnede tilgange til at oversætte tragediernes korsange: (i) en bevarende tilgang, der oversætter korsangene på deres oprindelige versemål; (ii) en tilpassende tilgang, der oversætter korsangene på versemål kendt fra dansk poesi; (iii) en prosaisk tilgang, der oversætter korsangene til frie rytmer eller prosa. Ingen af de tilpassende oversættere har forklaret deres principper for udvælgelsen af versemål i nærmere detaljer.
En sådan forklaring bidrager jeg med i tredje kapitel af afhandlingen. Dette kapitel beskæftiger sig med metrik. Med udgangspunkt i Aischylos’ tragedie Perserne analyserer jeg, hvordan Aischylos bruger de forskellige versemål i tragedien. Ved at fortolke forholdet mellem form og indhold undersøger jeg, hvilke funktioner versemålene har i Perserne. Dernæst undersøger jeg den danske poetiske tradition for at finde versemål med tilsvarende funktioner til brug i oversættelsen. Kapitlet giver den hidtil omfangsrigeste undersøgelse af versemålenes funktion i Perserne.
I afhandlingens fjerde kapitel forener jeg teori og praksis ved at oversætte Perserne efter den oversættelsesstrategi, som jeg har udviklet i de tre foregående kapitler. Denne oversættelse er den første oversættelse af Perserne til dansk i mere end hundrede år, og det er den første oversættelse med en tilpassende tilgang, der fremfører og baserer sig på systematiske principper for oversættelsen af korsangene. I femte og sidste kapitel skanderer jeg alle de lyriske partier fra den græske tekst og oversættelsen for at gøre brugen af versemål så tydelig som mulig.
Original languageEnglish
Number of pages213
Publication statusPublished - 31 Aug 2022

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 328790296