Ansvarsvurderinger på vintervedligeholdelsesområdet

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Nærværende artikel har til formål at sammenligne ansvarsvurderingen for offentlige myndigheder og private aktører, når disse udfører vintervedligeholdelse. Deliktrettens udgangspunkt er, at ansvarsvurderingen på det fælles skadevolderområde ikke påvirkes af, om en skadevolder er en offentlig myndighed eller en privat aktør. Artiklen undersøger, hvorvidt udgangspunktet opretholdes, når vejmyndigheder, kommunale grundejere og private grundejere udfører vintervedligeholdelse. Det konkluderes, at retstilstanden er præget af en differentieret ansvarsvurdering for offentlige og private aktører på vintervedligeholdelsesområdet, og at der i praksis er sket en udviskning af sondringen mellem det fælles skadevolderområde og det offentliges eksklusive skadevolderområde. Udviskningen harmonerer med den forsikringsretlige tilgang på området.
Original languageDanish
Article numberET.2021.129
JournalErhvervsjuridisk Tidsskrift
Volume2021
Issue number3
Pages (from-to)129-137
Number of pages9
ISSN1901-3612
Publication statusPublished - 2021

ID: 279270651