Ålegræs på dybt vand? et biologisk og juridisk omdrejningspunkt for vandplanerne

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Dybden, som vandplanten ålegræs gror på, anvendes i Danmark til at udtrykke kvaliteten af vandmiljøet. Vandplanerne i høring indeholder krav, der skal sikre, at ålegræsset udbredes til større vanddybder. Ålegræssets dybdeudbredelse kritiseres for ikke i tilstrækkelig grad at give et retvisende billede af vandmiljøet, og hvad forskellige påvirkninger af vandmiljøetbetyder herfor. I denne artikel skitseres de processer og retlige rammer, der er med til at gøre ålegræsset til så vigtig en plante for landbruget som erhverv og for arealanvendelsen i Danmark.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Miljø
Volume2011
Issue number2
Pages (from-to)54-59
Number of pages6
ISSN1603-8398
Publication statusPublished - 2011

ID: 33021698