1909 - et vigtigt år i dansk bibliotekshistorie

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

En undersøgelse af betydningen for dansk bibliotekshistorie af mønsterbiblioteket og forsamlingsbygningen på Landsudstillingen i Århus i 1909. 1:1 udstillingsbiblioteket og den efterfølgende indretning af biblioteket i Vejen markerede biblioteksbevægelsens og dermed biblioteksbyggeriets og biblioteksindretningens øgede betydning allerede i årene forud for vedtagelsen af den nye bibliotekslov i 1920. Biblioteket var indrettet med åbne hylder. Landsudstillingens Bibliotekssektion var udgangspunkt for den første biblioteksundersøgelse og for indkaldelsen af det første samlede danske biblioteksmøde. Mødet fandt sted i forsamlingsbygningen og fik afgørende betydning for den kommende udvikling af dansk biblioteksvæsen. Steenbergs og Langes indlæg pegede frem mod åbningen af biblioteksrummet og en ny sammenhængende biblioteksstruktur. Udstillingsbiblioteket indgik ligeledes i den første biblioteksundervisning. 1909 var biblioteksbevægelsens vigtige år. 1920 var bibliotekslovens år.
Original languageDanish
JournalBibliotekshistorie
Volume9
Pages (from-to)48-87
Number of pages40
ISSN0109-923X
Publication statusPublished - 2009

    Research areas

  • Library architecture, library design, library history, exhibition library, National Exhibition in Aarhus 1909, library spirit

ID: 47060438