Københavns Universitets guldmedalje 2010: For afhandlingen: "Hans Tausen. Forskning. Historie. Teologi"

Prize: Prizes, scholarships, distinctions

Rasmus Hoeg Colbjørn Dreyer (Recipient)

Prisopgavebesvarelse: Studier i Hans Tausens forhold til Luther. Spørgsmål udskrevet af Afdeling for Kirkehistorie, Københavns Universitet.
Awarded date16 Nov 2010

ID: 175649535