Niclas Scott Bentsen

Niclas Scott Bentsen

Associate Professor


  1. 2024
  2. Published

    Vurdering af opretholdelse af kvælstofeffekten ved plantning af skov på arealer, der har været brugt til efterafgrøder

    Thomsen, I. K., Bentsen, Niclas Scott & Hansen, E. M., 2024, 7 p.. No. 2024-0654913, Mar 19, 2024. (Rådgivningsnotat fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

    Research output: Memorandum/expositionMemorandumpeer-review

ID: 4231421