IJV's ledergruppe (External organisation)

Activity: Membership typesMembership in board of company or public organisation

Christian Andreasen - Member

    Navn: faggruppeleder
    1 Jan 200631 Dec 2007

    External organisation

    NameIJV's ledergruppe

    ID: 8177175