Udeskole og Børns Trivsel: Et kvasi-eksperimentelt interventionsstudie ad sammenhængen mellem ét års regelmæssig eksponering for udeskole og børns psykologiske trivsel, skolemotivation og sociale relationer

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Mads Bølling

Udeskole er en bred betegnelse for faglig undervisning i grundskolen, der gennemfres p steder uden for skolers bygninger. Udeskole er karakteriseret ved hndgribelige og praktiske arbejdsformer, elev-styrerede opgaver, gruppearbejde og undersgelse af konkrete fnomener i natur og samfundsinstitutioner. Med afst i self-determination theory, har udeskole trivselsfremmende potentialer. Kvalitative case studier understtter, at udeskole kan bidrage positivt til tre aspekter der er relateret til brns trivsel; psykologiske trivsel, indre skolemotivation og sociale relationer i klassefllesskabet. Imidlertid har kun f kontrollerede eksperimentelle studier, i en strre stikprve, undersgt sammenhnge mellem udeskole og disse aspekter. Derfor er formlet med afhandlingen, at undersge disse sammenhnge. Elever (n = 511-311) p 3. Til 6. Klassetrin, med en overvejende middel til hj sociokonomisk status, blev i ni mneder regelmssigt eksponeret for udeskole, som hovedsageligt foregik i natur og grnne miljer, omkring fem timer om ugen i gennemsnit. Stikprven blev sammenlignet med elever (n = 120-56) fra tilsvarende klassetrin, heriblandt parallelklasser, der kun modtog lidt udeskole hovedsageligt p skolens arealer, omkring n time om ugen i gennemsnit i samme periode. Forskel i trivsel mellem interventions- og kontrolgruppen, fra september 2014 til maj 2015, blev mlt med strengths and difficulties questionnaire (sdq), academic self-regulation questionnaire (srq-a) og social cognitive mapping (scm), og blev sammenlignet mellem interventions- og kontrolgruppe. Regelmssig eksponering for udeskole havde en positiv sammenhng med sociale styrkesider, indre skolemotivation og dannelsen af nye elev-elev interaktionsrelationer i klassefllesskabet. Ingen sammenhnge afhang af kn. Negative sammenhnge blev fundet mellem regelmssig eksponering for udeskole og hyperaktivitetopmrksomhedsvanskeligheder samt vanskeligheder i forhold til jvnaldrende, for elever med lav sociokonomisk status. Afhandlingens konklusion er, at regelmssig eksponering for udeskole kan have en lille positiv sammenhng med brns indre skolemotivation og aspekter af deres sociale trivsel.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDepartment of Nutrition, Exercise and Sports, Faculty of Science, University of Copenhagen
Number of pages125
Publication statusPublished - 2018

ID: 203085365