Tala en tanke - om klarhet och nonsens i tänkende ock kommunikation

Research output: Book/ReportBookCommunication

Vincent Fella Hendricks, Frederik Stjernfelt

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta." Esaias Tegnérs ord har inspirerat författarna till den här boken, som är en snabbkurs i konsten att tänka och tala klart - och i att vara på sin vakt mot oklart tal och tänkande varhelst det uppträder.

Tänkande, argumentation, logik och resonemang används överallt: på cocktailpartyn, i vetenskap, litteratur, reklam, organisationer, ekonomi, politik, i dispyter och vänliga meningsutbyten. Att undersöka, fråga, överväga - alltså tänkande - är ett av människans grundvillkor. Argumentation, logik och resonemang är tänkandets redskap och angår oss alla, om än de inte alltid används ordentligt.

Tala en tanke är en lärobok som går igenom en rad logiska, argumentationsteoretiska, vetenskapsteoretiska, metodologiska, semiotiska och kunskapsteoretiska grundprinciper med enkel exemplifiering i vändningar och figurer från vardagen, vetenskapen och medieflödet.

Tala en tanke är lättillgänglig både språkligt och innehållsmässigt. Den vänder sig främst till nya studenter som är på väg att påbörja sin utbildning och till alla andra med intresse för att omsätta den klara tanken i klart tal.
Original languageSwedish
Place of PublicationSverige
PublisherStudentlitteratur
Number of pages261
ISBN (Print)9789144058450
Publication statusPublished - 2010

ID: 20970716