Retsforlig om myndighedsudøvelse: Empiri og retlige problemstillinger

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Artiklen behandler retsforlig i retssager om myndighedsudøvelse. Først gennemgås en række eksempler fra praksis, der illustrerer på hvilke forvaltningsområder, der indgås retsforlig, og hvilket indhold forligene har. Dernæst forsøges på baggrund af statistisk materiale at sige noget om omfanget af denne forligspraksis. Tallene og eksempelmaterialet indikerer, at der i et ikke ubetydeligt omfang indgås retsforlig i sager om myndighedsudøvelse – især på skatterettens område. Efterfølgende identificeres og diskuteres en række udvalgte retlige problemstillinger, som retsforligene giver særlig anledning til, herunder spørgsmål om legalitet, retsvirkninger for forligets parter og tredjeparter samt adgang til administrativ prøvelse. Særligt giver undersøgelsen grund til pointere det retssikkerhedsmæssigt betænkelige ved, at skattemyndighederne ikke længere (og andre myndigheder slet ikke) har en fast praksis for at offentliggøre retsforlig af principiel betydning. I øvrigt konkluderes, at problemstillingerne ikke kan undersøges fyldestgørende uden en bedre forståelse af de regler, der gælder for udenretlige aftaler om myndighedsudøvelse mv.
Original languageDanish
JournalJuristen
ISSN0107-699X
Publication statusSubmitted - 2019

ID: 228731568