Princip på praksis

Research output: Contribution to journalContribution to newspaper - Feature articleCommunication

Det engelske begreb ”affirmative action”, på dansk ”positiv særbehandling” optræder for første gang i den amerikanske eksekutivforordning nr. 10925 underskrevet af John F. Kennedy i 1961 som et forsøg på at komme diskrimination til livs. Generelt er formålet med positiv særbehandling at skabe lige muligheder for alle som oftest igennem statsinstitutionaliserede bestemmelser, der sikrer forskellige minoritetsgrupper lige adgang til uddannelse, beskæftigelse etc., og kompensere for tidligere tiders diskrimination, forfølgelse eller udnyttelse. En agtværdig forordning, der alligevel fra tid til anden, også i Danmark, giver anledning betragtelige principielle og praktiske problemer
Original languageDanish
JournalIngenioeren
Pages (from-to)19-19
Number of pages1
ISSN0105-6220
Publication statusPublished - 21 Oct 2011

ID: 35063539