Oral sundhed og orofacial funktion ved neurodegenerative sygdomme

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Merete Bakke, Børge Hede, Merete Karlsborg

Neurodegenerativ sygdom er en paraplybetegnelse for en række lidelser, der påvirker neuroner i centralnervesystemet. Alzheimers sygdom og Parkinsons sygdom er de mest almindelige. Den gradvise og oftest langsomme nedbrydning af hjernen og dens funktioner medfører forskellige symptomer. Ved Alzheimers sygdom er hukommelsesbesvær og personlighed- og adfærdsændringer mest fremtrædende og ved Parkinsons sygdom bevægelsesbesvær. Det er vigtigt, at man som tandlæge er opmærksom på, at der er tale om langvarige og stadigt progredierende lidelser, og at de kognitive tab og hæmningen af den orofaciale funktion kun bliver alvorligere med tiden. Som konsekvens sker der en betydelig forringelse af den orale sundhed. Behandlingen kræver særlig indsigt og skal tilpasses det individuelle sygdomsforløb, hvor der efterhånden kræves mere hjælp til daglig mundhygiejne og mere radikale behandlingstiltag. Samarbejde med patientens læge og pårørende er væsentligt for indsigt i patienternes situation og aktuelle sygdomsstatus og medicin for at planlægge og give bedst mulig tandlægelig behandling.
Original languageDanish
Title of host publicationAktuel Nordisk Odontologi 2020
PublisherUniversitetsforlaget
Publication date2019
Publication statusSubmitted - 2019
SeriesAktuel Nordisk Odontologi
Volume2020
ISSN1902-3545

ID: 223253005