Hvor svært er det lige? En undersøgelse af genkendelsen af ord med reducerede segmenter

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Nicolai Pharao, Mia Ridder Malmstedt, Selina Veng

Reduceret udtale af ord er meget udbredt i daglig tale, hvilket betyder at lyttere konstant møder ordformer der afviger fra den distinkte, kanoniske udtale. Denne undersøgelse ser på om der er forskel på hvor hurtigt og korrekt lyttere genkender reducerede ordformer sammenlignet med distinkte ordformer. Resultaterne af et auditivt lexical decision-forsøg viser at segmentel reduktion hæmmer forståelsen både når der ses på svartider og svarkorrekthed. De viser desuden at lyttere oftere identificerer højfrekvente ord korrekt, uanset om de er reducerede eller distinkte. Resultaterne diskuteres i forhold til modeller for det mentale leksikon og de faktorer der påvirker tendensen til reduktion i løbende tale. Undersøgelsen er den første af sin art for dansk, og den begrænser sig til at undersøge ord præsenteret i isolation. Den bør derfor følges op af flere studier der også inddrager fonetisk, syntaktisk og semantisk kontekst.
Original languageDanish
JournalNyS
Volume52-53
Pages (from-to)259-288
Number of pages29
ISSN0106-8040
DOIs
Publication statusPublished - 2017

ID: 187581016