Human substance P receptor binding mode of the antagonist drug aprepitant by NMR and crystallography

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Shuanghong Chen, Mengjie Lu, Dongsheng Liu, Lingyun Yang, Cuiying Yi, Limin Ma, Hui Zhang, Qing Liu, Thomas M. Frimurer, Ming-Wei Wang, Thue W. Schwartz, Raymond C. Stevens, Beili Wu, Kurt Wuthrich, Qiang Zhao

Original languageEnglish
JournalNature Communications
Volume10
ISSN2041-1723
DOIs
Publication statusPublished - 2019

ID: 214689164