God udeskoleundervisning set fra et lærerperspektiv: et kvalitativ studie

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Karen Seierøe Barfod, Reinhard Stelter

En femtedel af danske skoler har en eller flere klasser, der arbejder med udeskole, men der mangler undersøgelser af, hvordan undervisningen kan gennemføres på inspirerende måder. Gennem ti interviews fortolkes erfarne læreres forståelse af god udeskole, og temaer fra interviewene anvendes til at analysere en undervisningscase i matematik- og natur/teknologi. På baggrund af lærernes refleksioner og case analysen diskuteres udeskole praksis i lyset af Arne N. Jordets model af udeskoles særegenhed og Alexander Von Oettingens almendidaktiske teori. Analysen viser, at lærerne anser elevaktiverende arbejdsformer som et betydningsfuldt element i udeskole, og at praksis omfatter åbne og problemløsende opgaver, men også mere lukkede opgaver.
Original languageDanish
JournalNordisk Tidskrift för Allmän Didaktik
Publication statusAccepted/In press - 2019

ID: 190432354