Challenged Pragmatism: Conflicts of Law and Religion in the Danish Labour Market

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Artiklen analyserer anti-diskriminationsreglerne vedr religion i den danske lovgivning og diskuterer på grundlag af relevante domme, afgørelser fra ligebehandlingsnævnet og citater fra kvalitative interviews de opståede konflikter, der falder i to hovedkategorier: konflikter på det private og offentlige sekulære arbejdsmarked vedrørende arbejdstagernes ønske om inklusion i forhold til religiøs praksis eller arbejdsgivernes ønske om eksklusion af religiøs holdning eller praksis samt konflikter på det religiøse og semi-religiøse arbejdsmarked (f.eks. folkekirkelige organisationer der driver velfærdsinstitutioner) vedrørende krav til loyalitet over for virksomhedens normgrundlag og etos. Forfatterne vurderer, at der er flere konflikter på vej, før området har fundet sit leje.
Original languageEnglish
JournalInternational Journal of Discrimination and the Law
Volume13
Issue number2-3
Pages (from-to)140-168
Number of pages29
ISSN1358-2291
Publication statusPublished - 17 Sep 2013

ID: 98417861