ABCA4 Gene Screening in a Chinese Cohort With Stargardt Disease: Identification of 37 Novel Variants

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Documents

Fang-Yuan Hu, Jian-kang Li, Feng-Juan Gao, Yu-He Qi, Ping Xu, Yong-Jin Zhang, Dan-Dan Wang, Lu-Sheng Wang, Wei Li, Min Wang, Fang Chen, Si-Mai Shen, Ge-Zhi Xu, Sheng-Hai Zhang, Qing Chang, Ji-Hong Wu

Original languageEnglish
Article number773
JournalFrontiers in Genetics
Volume10
Number of pages8
ISSN1664-8021
DOIs
Publication statusPublished - 2019

    Research areas

  • STGD1, next-generation sequencing, ABCA4 gene, mutation spectrum, variant frequency

ID: 227513937