Jacob Sten Petersen

Jacob Sten Petersen

Affiliate professor


Publication year:
All
  1. 2018
  2. Published

    Systems signatures reveal unique remission-path of Type 2 diabetes following Roux-en-Y gastric bypass surgery. / Li, Qing-Run; Wang, Zi-Ming; Albrechtsen, Nicolai Jacob Wewer; Wang, Dan-Dan; Su, Zhi-Duan; Gao, Xian-Fu; Wu, Qing-Qing; Zhang, Hui-Ping; Zhu, Li; Li, Rong-Xia; Jacobsen, SivHesse; Jørgensen, Nils Bruun; Dirksen, Carsten; Bojsen-Møller, Kirstine N.; Petersen, Jacob S.; Madsbad, Sten; Clausen, Trine R.; Diderichsen, Børge; Chen, Luo-Nan; Holst, Jens J.; Zeng, Rong; Wu, Jia-Rui.

    In: EBioMedicine, Vol. 28, 2018, p. 234-240.

    Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

ID: 178771908