Find a researcher – University of Copenhagen

Digitale spor på papiret: En korpusundersøgelse af danske gymnasieelevers tekstnormer, tekstlogikker og brug af digitale skriveredskaber

Research output: Book/ReportPh.D. thesis

Documents

Mie Bligaard Christoffersen

Afhandlingen Digitale spor på papiret undersøger hvad digitale indfødte, der er vokset op med digitale tekstlogikker og -normer, møder af udfordringer når de i skolesammenhæng får til opgave at skrive tekster,der er tænkt til og tilpasset papir.Datamaterialet er et tekstkorpus bestående af 506 danske gymnasiestile skrevet i årene 2012-2016 med omkring ½ million fortløbende ord. I afhandlingen analyseres gymnasieelevernes anvendelse af skriveprogrammer og stavekontroller, hvorvidt de inddrager træk fra sms-og chat-sprog, og hvordan og hvornår de refererer til henholdsvis trykte og digitale kilder.Undersøgelserne viser at eleverne sagtens kan tilpasse deres skriftsprog til forskellige medier og materialer, men også at de ikke nødvendigvis mestrer deres digitale skriveredskaber.
Original languageDanish
PublisherKøbenhavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet
Number of pages248
StatePublished - 2016

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 169291103