Virksomhed og arbejderliv. Bånd, brudflader og bevidsthed på B&W 1850-1920

Research output: Book/ReportBookResearch

Bogen giver et indblik i kulturelle mønstre, der sætter spørgsmålstegn ved det gængse billede, der er skabt af industrialiseringen og dens skæbner. Bl.a. bliver det klart, hvorfor den såkaldte arbejderklasse aldrig kom til at udgøre en homogen enhed og derfor aldrig fik den revolutionære rolle som mange havde tiltænkt den. Bogen sætter desuden fokus på den kapitalistiske virksomheds ledelse. Er det rigtigt, at 1900-tallets ledelsesform erstatter et gammeldags patriarkalsk forhold mellem arbejdsgiveren og de ansatte? Eller er der snarere tale om, at 1800-tallets patriarkalisme er et moderne svar på nye udfordringer?
Original languageDanish
Number of pages543
ISBN (Print)87-7289-681-7
Publication statusPublished - 2002

    Research areas

  • Faculty of Humanities - labour history, industrialization, labour movement, management, paternalism, ship yard, engine works

ID: 15432322