Værdiansættelse af rådighed skal ske fra transaktionens perspektiv: Nærmere om beskatning af hovedanpartshavere af værdien af rådighed over fx racerbiler, heste, kunst, motorcykler og små fly, som deres stiller rådighed for dem

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

I artiklen argumenteres for, at Landsskatteretten er vendt tilbage til Skattestyrelsens metode for værdiansættelse af kontrollerede transaktioner, som tager udgangspunkt i transaktionens perspektiv. Ved at opfatte transaktionen som én og netop ikke flere transaktioner opnår Landsskatteretten at beskatte den samme transaktion kun én gang. Artiklen forsøger at formulere den nye administrative praksis, som er resultatet af SKM 2020.1.LSR, i kombination med Landsskatterettens afgørelser af 18. oktober 2022. Artiklen skal ses i forlængelse af min artikel i SR-Skat 2021.371, som argumenterer for den undervurderede vigtighed af formuleringen af skattesagens antagelse om faktum. I artiklen blev det illustreret, at den måde, skatteforvaltningen formulerer antagelsen om faktum i en skattesag på, i høj grad og ofte både forudsiger og afgør beskatningen
Original languageDanish
Article numberSR.2023.205
JournalS R - Skat
Volume2023
Number of pages14
ISSN0904-5139
Publication statusPublished - 2023

ID: 373030456