Udvisning og proportionalitet - om grundlaget for at tillægge indrejseforbuddets varighed betydning

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Indrejseforbuddets varighed for efter retspraksis betydning for proportionaliteten af en beslutning om at udvise en kriminel udlænding, jf. EMRK artikel 8. Artiklen undersøger, hvilke forudsætninger, denne praksis hviler på. Logisk burde forudsætningen være, at udlændingen efter indrejseforbuddets udløb havde en reel mulighed for igen at opnå ophold. EMDs praksis giver imidlertid ikke sikkert grundlag for at indlægge en sådan forudsætning. Dette kritiseres.
Original languageDanish
JournalE U-Ret & Menneskeret
Volume31
Issue number1
Pages (from-to)54
Number of pages13
ISSN1395-220X
Publication statusPublished - 8 Apr 2024

ID: 388017917