Supersetting-tilgangen til integreret sundhedsfremme i lokalsamfundet

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducationpeer-review

Dette kapitel beskriver en nyudviklet og helhedspræget interventionsstrategi, supersetting-tilgangen, til udvikling, implementering og evaluering af komplekse sociale og sundhedsfremmende interventioner i lokalsamfundet. Forfatterne adresserer gennem settings-perspektivet den sociale ulighed i sundhed, som har været stigende gennem de seneste 30 år. Supersetting-tilgangen inddrager mange forskelligartede ressourcer, materielle såvel som ikkematerielle, og den beskrives som en interventionsstrategi rettet mod et fælles defineret mål. Kapitlet beskriver en række initiativer og samskabelsesprocesser, som involverer beboere og professionelle aktører, f.eks. fra den offentlige sektor, det private erhvervsliv, civilsamfundet og akademiske miljøer. Teoretisk har begrebet sin baggrund i WHO's strategier for sundhedsfremme, "Health for All" fra 1980 (WHO, 2010) og "The Ottawa Charter for Health Promotion" fra 1986 (WHO, 2009). Kapitlet præsenterer et empirisk nedslag i form af Projekt SOL – Sundhed og Lokalsamfund, som et dansk eksempel på et supersetting-sundhedsfremmetiltag. Kapitlet ønsker at formidle supersetting-tilgangen og skabe refleksion over, hvordan den anvendes til at reducere den sociale ulighed i Danmark.
Original languageDanish
Title of host publicationSundhedsfremme i kommuner og lokalsamfund : Mellem forskning, planlægning og praksis
EditorsPernille Tanggaard Andersen, Charlotte Bech Lau, Heidi Myglegård Andersen
PublisherHans Reitzels Forlag
Publication date2020
Pages51-75
Chapter2
ISBN (Print)978-87-412-7484-3
ISBN (Electronic)9788741280356
Publication statusPublished - 2020

ID: 246352931