Stød og stemmekvalitet: En akustisk-fonetisk undersøgelse af ændringer i stemmekvaliteten i forbindelse med stød

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Standard

Stød og stemmekvalitet : En akustisk-fonetisk undersøgelse af ændringer i stemmekvaliteten i forbindelse med stød. / Hansen, Gert Foget.

København : Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, 2015. 294 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Harvard

Hansen, GF 2015, Stød og stemmekvalitet: En akustisk-fonetisk undersøgelse af ændringer i stemmekvaliteten i forbindelse med stød. Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, København.

APA

Hansen, G. F. (2015). Stød og stemmekvalitet: En akustisk-fonetisk undersøgelse af ændringer i stemmekvaliteten i forbindelse med stød. København: Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

Vancouver

Hansen GF. Stød og stemmekvalitet: En akustisk-fonetisk undersøgelse af ændringer i stemmekvaliteten i forbindelse med stød. København: Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, 2015. 294 p.

Author

Hansen, Gert Foget. / Stød og stemmekvalitet : En akustisk-fonetisk undersøgelse af ændringer i stemmekvaliteten i forbindelse med stød. København : Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, 2015. 294 p.

Bibtex

@phdthesis{f87df7cf743a45f9a17d690e06fae69c,
title = "St{\o}d og stemmekvalitet: En akustisk-fonetisk unders{\o}gelse af {\ae}ndringer i stemmekvaliteten i forbindelse med st{\o}d",
abstract = "Denne afhandling omhandler en akustisk-fonetisk unders{\o}gelse af de {\ae}ndringer i stemmekvaliteten der forekommer i forbindelse med st{\o}d. Indledningsvis gives en gennemgang af de v{\ae}sentligste nyere instrumentalfonetiske unders{\o}gelser af st{\o}d. Der foreligger en betydelig base af akustiske og artikulatoriske/ fysiologiske data om st{\o}d, men da realisationen af st{\o}d er pr{\ae}get af stor variation, er det er ikke entydigt fastsl{\aa}et hvordan st{\o}d skal beskrives fonetisk. Det mest robuste tr{\ae}k ved st{\o}d er et dyk eller fald i intensitet som kan kobles til glottal indsn{\ae}vring. Prototypiske st{\o}d er desuden karakteriseret ved en i{\o}jnefaldende fase med uregelm{\ae}ssige stemmel{\ae}besvingninger der kan betegnes som (en slags) knirk. I nyere fremstillinger er dette tr{\ae}k blevet brugt definerende: St{\o}d er (en slags) knirk. Imidlertid er knirk ikke entydigt knyttet til st{\o}d: Det er velkendt at distinkte og tydelige st{\o}d kan realiseres uden uregelm{\ae}ssige stemmel{\ae}besvingninger, og uregelm{\ae}ssige stemmel{\ae}besvingninger forekommer ofte uden at det har nogen sammenh{\ae}ng med st{\o}d. Forekomsten af uregelm{\ae}ssige stemmel{\ae}besvingninger er alts{\aa} hverken tilstr{\ae}kkelig eller n{\o}dvendig for realisationen af st{\o}d. I afhandlingen foresl{\aa}s en model for st{\o}d som kan forklare den labile tilstedev{\ae}relse af uregelm{\ae}ssige stemmel{\ae}besvingninger i st{\o}d. Hypotesen er at st{\o}d skal ses om et dynamisk stemmekvalitetsforl{\o}b der indeb{\ae}rer en (passende stor) {\ae}ndring af stemmekvaliteten i retning af en mere komprimeret, eventuelt knirket, stemme som udfolder sig inden for et passende (kort) tidsrum. Med henblik p{\aa} at teste den opstillede hypotese udvikles en metodik der kombinerer en r{\ae}kke akustiske analyser der kan belyse de forventede {\ae}ndringer i stemmekvalitet. Hypotesen afpr{\o}ves med den udviklede metode p{\aa} opl{\ae}st materiale, dvs. laboratorietale, fra en enkelt informant. Unders{\o}gelsen viser at {\ae}ndringer i stemmekvaliteten kan forl{\o}be p{\aa} en m{\aa}de der er i modstrid med den opstillede hypotese, idet kompressionen ikke n{\o}dvendigvis er h{\o}jest der hvor de uregelm{\ae}ssige svingninger forekommer. Dermed udfordres ogs{\aa} de bagvedliggende modeller for stemmekildens funktion idet forekomsten af uregelm{\ae}ssige stemmel{\ae}besvingninger antages at v{\ae}re en konsekvens af stigende kompression. Videre analyser af m{\aa}lingerne afsl{\o}rer en polarisering i resultaterne som indikerer at st{\o}d kan realiseres p{\aa} endnu to forskellige m{\aa}der der begge indeb{\ae}rer uregelm{\ae}ssige svingninger: {\'e}n hvor kompressionen vurderes til at v{\ae}re h{\o}jest sammenfaldende med eller meget n{\ae}r den fase hvor de uregelm{\ae}ssige stemmel{\ae}besvingninger forekommer, og en anden m{\aa}de hvor kompressionen vurderes til at v{\ae}re h{\o}jest noget f{\o}r de uregelm{\ae}ssige stemmel{\ae}besvingninger forekommer. Det henst{\aa}r til fremtidig unders{\o}gelse at afklare om de to st{\o}dtyper kan genfindes i et st{\o}rre materiale og i givet fald unders{\o}ge distributionen af de to typer.",
author = "Hansen, {Gert Foget}",
note = "Indeholder lydfiler",
year = "2015",
month = "4",
language = "Dansk",
publisher = "Det Humanistiske Fakultet, K{\o}benhavns Universitet",
address = "Danmark",

}

RIS

TY - BOOK

T1 - Stød og stemmekvalitet

T2 - En akustisk-fonetisk undersøgelse af ændringer i stemmekvaliteten i forbindelse med stød

AU - Hansen, Gert Foget

N1 - Indeholder lydfiler

PY - 2015/4

Y1 - 2015/4

N2 - Denne afhandling omhandler en akustisk-fonetisk undersøgelse af de ændringer i stemmekvaliteten der forekommer i forbindelse med stød. Indledningsvis gives en gennemgang af de væsentligste nyere instrumentalfonetiske undersøgelser af stød. Der foreligger en betydelig base af akustiske og artikulatoriske/ fysiologiske data om stød, men da realisationen af stød er præget af stor variation, er det er ikke entydigt fastslået hvordan stød skal beskrives fonetisk. Det mest robuste træk ved stød er et dyk eller fald i intensitet som kan kobles til glottal indsnævring. Prototypiske stød er desuden karakteriseret ved en iøjnefaldende fase med uregelmæssige stemmelæbesvingninger der kan betegnes som (en slags) knirk. I nyere fremstillinger er dette træk blevet brugt definerende: Stød er (en slags) knirk. Imidlertid er knirk ikke entydigt knyttet til stød: Det er velkendt at distinkte og tydelige stød kan realiseres uden uregelmæssige stemmelæbesvingninger, og uregelmæssige stemmelæbesvingninger forekommer ofte uden at det har nogen sammenhæng med stød. Forekomsten af uregelmæssige stemmelæbesvingninger er altså hverken tilstrækkelig eller nødvendig for realisationen af stød. I afhandlingen foreslås en model for stød som kan forklare den labile tilstedeværelse af uregelmæssige stemmelæbesvingninger i stød. Hypotesen er at stød skal ses om et dynamisk stemmekvalitetsforløb der indebærer en (passende stor) ændring af stemmekvaliteten i retning af en mere komprimeret, eventuelt knirket, stemme som udfolder sig inden for et passende (kort) tidsrum. Med henblik på at teste den opstillede hypotese udvikles en metodik der kombinerer en række akustiske analyser der kan belyse de forventede ændringer i stemmekvalitet. Hypotesen afprøves med den udviklede metode på oplæst materiale, dvs. laboratorietale, fra en enkelt informant. Undersøgelsen viser at ændringer i stemmekvaliteten kan forløbe på en måde der er i modstrid med den opstillede hypotese, idet kompressionen ikke nødvendigvis er højest der hvor de uregelmæssige svingninger forekommer. Dermed udfordres også de bagvedliggende modeller for stemmekildens funktion idet forekomsten af uregelmæssige stemmelæbesvingninger antages at være en konsekvens af stigende kompression. Videre analyser af målingerne afslører en polarisering i resultaterne som indikerer at stød kan realiseres på endnu to forskellige måder der begge indebærer uregelmæssige svingninger: én hvor kompressionen vurderes til at være højest sammenfaldende med eller meget nær den fase hvor de uregelmæssige stemmelæbesvingninger forekommer, og en anden måde hvor kompressionen vurderes til at være højest noget før de uregelmæssige stemmelæbesvingninger forekommer. Det henstår til fremtidig undersøgelse at afklare om de to stødtyper kan genfindes i et større materiale og i givet fald undersøge distributionen af de to typer.

AB - Denne afhandling omhandler en akustisk-fonetisk undersøgelse af de ændringer i stemmekvaliteten der forekommer i forbindelse med stød. Indledningsvis gives en gennemgang af de væsentligste nyere instrumentalfonetiske undersøgelser af stød. Der foreligger en betydelig base af akustiske og artikulatoriske/ fysiologiske data om stød, men da realisationen af stød er præget af stor variation, er det er ikke entydigt fastslået hvordan stød skal beskrives fonetisk. Det mest robuste træk ved stød er et dyk eller fald i intensitet som kan kobles til glottal indsnævring. Prototypiske stød er desuden karakteriseret ved en iøjnefaldende fase med uregelmæssige stemmelæbesvingninger der kan betegnes som (en slags) knirk. I nyere fremstillinger er dette træk blevet brugt definerende: Stød er (en slags) knirk. Imidlertid er knirk ikke entydigt knyttet til stød: Det er velkendt at distinkte og tydelige stød kan realiseres uden uregelmæssige stemmelæbesvingninger, og uregelmæssige stemmelæbesvingninger forekommer ofte uden at det har nogen sammenhæng med stød. Forekomsten af uregelmæssige stemmelæbesvingninger er altså hverken tilstrækkelig eller nødvendig for realisationen af stød. I afhandlingen foreslås en model for stød som kan forklare den labile tilstedeværelse af uregelmæssige stemmelæbesvingninger i stød. Hypotesen er at stød skal ses om et dynamisk stemmekvalitetsforløb der indebærer en (passende stor) ændring af stemmekvaliteten i retning af en mere komprimeret, eventuelt knirket, stemme som udfolder sig inden for et passende (kort) tidsrum. Med henblik på at teste den opstillede hypotese udvikles en metodik der kombinerer en række akustiske analyser der kan belyse de forventede ændringer i stemmekvalitet. Hypotesen afprøves med den udviklede metode på oplæst materiale, dvs. laboratorietale, fra en enkelt informant. Undersøgelsen viser at ændringer i stemmekvaliteten kan forløbe på en måde der er i modstrid med den opstillede hypotese, idet kompressionen ikke nødvendigvis er højest der hvor de uregelmæssige svingninger forekommer. Dermed udfordres også de bagvedliggende modeller for stemmekildens funktion idet forekomsten af uregelmæssige stemmelæbesvingninger antages at være en konsekvens af stigende kompression. Videre analyser af målingerne afslører en polarisering i resultaterne som indikerer at stød kan realiseres på endnu to forskellige måder der begge indebærer uregelmæssige svingninger: én hvor kompressionen vurderes til at være højest sammenfaldende med eller meget nær den fase hvor de uregelmæssige stemmelæbesvingninger forekommer, og en anden måde hvor kompressionen vurderes til at være højest noget før de uregelmæssige stemmelæbesvingninger forekommer. Det henstår til fremtidig undersøgelse at afklare om de to stødtyper kan genfindes i et større materiale og i givet fald undersøge distributionen af de to typer.

M3 - Ph.d.-afhandling

BT - Stød og stemmekvalitet

PB - Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

CY - København

ER -

ID: 135784113