Om fondsbestyrelsens forpligtelser ved uddelinger i fonde med flere formål: implikationer af Højesterets dom i sagen BS-7813/2018 (U 2019.2657 H)

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Artiklen redegør for implikationerne af Højesterets dom særligt i forhold til fondsbestyrelsens forpligtelser ved uddelinger i fonde med flere formål, fortolkning af vedtægter samt om dommen tillige har betydning for erhvervsdrivende fonde. Højesteret bekræfter med dommen, at der i fonde med flere formål ikke må ske en ensidig begunstigelse over en årrække af ét formål. Dommen understreger, iflg. forfatteren, at det er blevet endnu vigtigere for en fondsbestyrelse at dokumentere sine overvejelser og hensyn ved beslutninger om uddelinger, og selvsagt særligt sikre, at der ligger en saglig begrundet beslutning bag at fordele forskellige beløb til indbyrdes ligestillede formål.
Original languageDanish
Article numberET.2019.138
JournalErhvervsjuridisk Tidsskrift
Issue number3
Pages (from-to)138-150
Number of pages13
ISSN1901-3612
Publication statusPublished - 2019

ID: 225174334