Momsfritagelsen for cost sharing - hvad gør vi nu?

Research output: Contribution to journalJournal articleCommissioned

  • Kirsten Marcussen
Momsfritagelsen for selvstændige grupper (også kendt som fritagelsen for “cost sharing”) har været under debat det seneste år. Årsagen til dette er, at det hidtil har været antaget, at momsfritagelsen kunne anvendes af finansielle virksomheder, og at fritagelsen kunne anvendes grænseoverskridende. I foråret 2017 stillede Generaladvokat Kokott spørgsmålstegn ved anvendelsen af fritagelsen, idet Generaladvokaten hverken fandt, at fritagelsen kunne anvendes for finansielle virksomheder eller kunne anvendes grænseoverskridende. Generaladvokat Kokotts forslag til afgørelse blev kritiseret af både indenlandske og udenlandske momsspecialister, men EU-Domstolen var enig. Tilbage står den finansielle sektor og kunderne. Vil den finansielle sektor, som følge af fritagelsen, blive pålagt moms, som fordyrer ydelsen leveret til kunderne? Artiklen vil gennemgå de tre EU-domme, der danner baggrund for ændringen; sag C-326/15, DNB Banka, sag C-605/15, Aviva og sag C-616/15, Kommissionen mod Tyskland samt se på mulighederne for at undgå en ekstra økonomisk momsbyrde.
Original languageDanish
Article numberRR.4.2018.58
JournalRevision & Regnskabsvaesen
Issue number4
Number of pages7
ISSN0034-6918
Publication statusPublished - 2018

ID: 210111812