Mere om ansvar for menneskerettighedsbrud

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Artiklen er en kommentar til to nyere artikler i Juristen af henholdsvis Helle lsager m.fl. og Hanne Hartoft vedrørende kommuners erstatningsansvar for brud på EMRK
artikel 3. Først fastslås, at der - modsat hvad der hævdes i artiklerne - gælder et objektivt ansvar for brud på menneskerettigheder, hvilket følger af den nyere højesteretsdom i U 2017.2929 H. Herefter gøres der nogle kritiske bemærkninger til de betragtninger om passivitet og ansvarssubjektivitet, der fremføres i førstnævnte artikel af Helle lsager m.fl.
Original languageDanish
JournalJuristen
Volume2018
Issue number4
Pages (from-to)111-115
Number of pages5
ISSN0107-699X
Publication statusPublished - 2018

ID: 202237140