Mellem retssag og rundbordssamtale: Retsmægling i teori og praksis

Research output: Book/ReportBook

Bogen handler om retsmægling i Danmark. Den nugældende ordning og lovgivning gennemgås sammen med baggrunden for ordningen. Der er i bogen et særligt fokus på retsmægling i praksis. Via en empirisk, kvalitativ undersøgelse og en tværfaglig tilgang gives der et indblik i, hvordan retsmægling foregår, og hvordan praksis kan forstås. Regulering og praksis perspektiveres med erfaringer med retsmægling i USA, og der gives anbefalinger til udvikling af retsmægling i Danmark.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDjøf Forlag
Number of pages440
ISBN (Print)987-87-574-2774-5
ISBN (Electronic) 978-87-574-9541-6
Publication statusPublished - 2012

ID: 43331556