Konkurrenceloven og konkurrencepraksis 1998 - 2009

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Documents

Den danske konkurrencelov kunne ved indgangen til 2010 fejre sit 12. år i den nuværende EU-konforme udgave. En statistisk opgørelse af udviklingen henover perioden viser, at der løbende er blevet færre, men større sager, samt at det vedvarende har været en udfordring at sikre kvaliteten. Konkurrenceankenævnet underkender således flere sager, end det stadfæster. Muligvis som konsekvens heraf har både Konkurrencestyrelsen og virksomhedernes rådgivere løbende oprustet på området, således at konkurrenceretten i dag fremstår som et højt specialiseret retsområde. Nedenfor underbygges disse konklusioner nærmere.
Original languageDanish
JournalErhvervsjuridisk Tidsskrift
Issue number3
Pages (from-to)149-159
Number of pages10
ISSN1901-3612
Publication statusPublished - 2010

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 22336629