Internationale tvister i VBA: utopi eller realitet?

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

I Danmark bliver byggeriet, ligesom i andre europæiske lande, stadig mere internationalt, fordi entreprenører fra forskellige lande deltager i gennemførelsen af store infrastrukturprojekter her i landet. Artiklen diskuterer, hvorvidt byggevoldgift ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed er egnet til tvister med udenlandske parter, og foreslår ændringer til systemet med det formål at støtte byggeindustriens voksende internationalisering, et formål som også har politisk prioritet i forbindelse med den igangværende bestræbelse på at tilvejebringe nye aftalevilkår til afløsning af AB 92 (mv.)
Translated title of the contributionInternational disputes at VBA: utopia or reality?
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Bolig- og Byggeret
Issue number3
Pages (from-to)459-469
Number of pages10
ISSN1398-1021
Publication statusPublished - 2016

    Research areas

  • Faculty of Law - Entrepriseret, Danmark, tvistløsning, voldgift

ID: 162909061