Ingen ild uden røg: Politi og beredskab i katastrofesituationer

Research output: Contribution to journalComment/debateResearch

Artiklen omhandler den retlige regulering af politi og beredskab i katastrofesituationer. Katastrofesituationer illustrerer den vanskelige balancegang mellem sikring af borgernes retssikkerhed og effektiv håndhævelse. Ar­tik­len vil igennem en sammenligning af politilovens, hen­holds­vis beredskabslovens retlige design diskutere, hvor­ledes feltet mest hensigtsmæssigt reguleres.
Original languageDanish
JournalJuristen
Issue number5/6
Pages (from-to)182-189
Number of pages8
ISSN0107-699X
Publication statusPublished - 2011

ID: 33874274