Diskursiv lukning: Etiske dilemmaer i dansk minoritetsforskning

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Artiklen diskuterer hvem man som forsker er etisk forpligtiget over for, når man agerer i et moralsk landskab, der ikke alene er præget af vidt forskellige værdier og forestillinger om værdighed men også er forankret i en politiseret virkelighed. Forfatteren diskuterer betydningen af politiske interessenters kommentering af forskningsresultater for hvad der forskes i og reflekterer over, hvorvidt nuanceringer, der kunne have åbnet en diskurs, udelades. Forfatteren rejser spørgsmål om, hvorvidt forskerens forestilling om potentielle læseres fortolkning af forsknignsresultater indebærer en risiko for, at det flertydige forenkles med henblik på at undgå en diskursiv lukning.
Original languageDanish
Title of host publicationMellem mennesker : En grundbog i antropologisk forskningsetik
EditorsKirsten Hastrup
Number of pages13
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherHans Reitzels Forlag
Publication date2009
Pages193-206
ISBN (Print)978-87-412-5329-9
Publication statusPublished - 2009

ID: 14022092