Den gode intentions kunst: Kritik og kompleksitet i kunstformidlingens tid set igennem Lilibeth Cuenca Rasmussens "Afghan Hound"

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

I den kritikerroste performancen Afghan Hound (2011) ønsker Lilibeth Cuenca Rasmussen å fungere som “et talerør for dem som ikke har en stemme i sine respektive samfunn – folk som er undertrykt” (Cuenca Rasmussen 2011: np). Kunstnerens gode intensjon om å gi stemme til de stemmeløse har blitt sitert flittig i den gjennomgående positive resepsjonen av Afghan Hound. Men hva innebærer det egentlig å være et “talerør” for undertrykte stemmer? Gjennom en analyse Afghan Hound undersøker artikkelen hvordan kunstnere og kuratorers intensjonelle rammesetting preger presentasjonen og diskusjonen av den såkalte politiske og kritiske samtidskunst. Hva slags forståelser av kompleksitet, kritikk og politikk priviligeres når kunstnerens intensjon setter premissene for kunstens virkefelt?
Original languageDanish
Title of host publicationTerræn : Veje ind i samtidskunsten
EditorsCamma Juel Jepsen, Rasmus Kjærboe, Sine Krogh, Martin Søberg
PublisherAarhus Universitetsforlag
Publication date2019
Pages208-226
ISBN (Print)978 87 7124 879 1
Publication statusPublished - 2019

ID: 156778103