Contacts during the Third to Fifth Century AD between South Scandinavia and The Black Sea Illustrated by Late Roman Glass and Jewellery.

Research output: Contribution to conferencePaperResearchpeer-review

Glasbægre og smykker fundet i Nord- og Centraleuropa indgår som eksempler på kulturelle og handelsmæssige kontakter mellem Nordeuropa og Sortehavsområdet i 2.-5. århundrede e.Kr.
Original languageEnglish
Publication date2011
Number of pages16
Publication statusPublished - 2011

ID: 37596173