When Parliament Comes First - The Danish Concept of democracy Meets the European Union

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

I de Nordiske lande står parlamentet over de andre af magtens grene. I Danmark, som er denne artikels primære fokus, har der traditionelt været en stærk forestilling om 'parliamentary supremacy' som slår igennem i den løbende debat om Europadomstolen. I den offentlige debat og i den danske demokratimodel opfattes domstole som en 'counter majaoritarian force'. Ved at trække på tidligere forskning argumenterer denne artikel for, at Danmarks tilbageholdenhed mht. samarbejde med internationale domstole som Europadomstolen netop skyldes forestillingen om parlamentet som hævet over de øvrige af magtens grene samt ukendskabet til konstitutionalt demokrati.
Original languageEnglish
JournalNordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter
Volume27
Issue number2
Pages (from-to)272-288
Number of pages16
ISSN1503-6480
Publication statusPublished - 2009

ID: 14939478