Undtagelsestilstanden og dens judicielle efterprøvelse: Suspension af menneskerettigheder i kampen mod terrorisme

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Artiklen drøfter, hvad der skal til for at etablere en undtagelsestilstand, jf. EMRK art. 15, og om terrortruslen efter 11 september 2001 kunne siges at have etableret en sådan tilstand. Det drøftes endvidere, i hvilket omfang nationale domstole henholdsvis EMD kan og bør efterprøve de nationale politiske organers vurdering vedrørende eksistensen af en undtagelsestilstand og nødvendigheden af at fravige menneskerettighederne for at imødegå denne. Artiklen tager sit afsæt i sagen A and Others ved House of Lords og efterfølgende EMD, hvor Storbritannien havde påberåbt sig en undtagelsestilstand som begrundelse for at internere terrormistænkte udlændinge på ubestemt tid.
Original languageDanish
JournalJuristen
Volume91
Issue number4
Pages (from-to)103-116
Number of pages14
ISSN0107-699X
Publication statusPublished - 2009

ID: 12705559