Tidsbegrænsning af ombudsmandens embedsperiode

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Med valget af en ny Folketingets Ombudsmand som
anledning tager artiklen ombudsmandens embedsperiode
op til belysning. Med udgangspunkt i de hidtidige ombudsmænds funktionsperioder diskuterer artiklen desuden, om
der er behov for en tidsbegrænsning af ombudsmandsansættelsen. Navnlig hensynet til vedvarende faglig dynamik
i ombudsmandsprøvelsen taler for en tidsbegrænsning på
f.eks. to perioder. Artiklen er inspireret af aktuelle overvejelser i Folketingets Retsudvalg om ændring af ombudsmandsloven.
Original languageDanish
JournalJuristen
Issue number1
Pages (from-to)14-24
Number of pages11
ISSN0107-699X
Publication statusPublished - 2012

ID: 37533614