Sundhed på tv. Fra læge til sundhedsguru

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Documents

Artiklen beskæftiger sig med den danske public service-kanal, DR’s, sundhedsprogrammer i
perioden fra 1990’erne til 2012. Undersøgelsen baserer sig på en empirisk, kvalitativ indholdsanalyse af udvalgte programmer om sundhed på DR med henblik på en udredning af det diskursive indhold i forestillinger om sundhed. Programmernes formål, genre, seer-henvendelse og vidensformidlende sigte adresseres. Artiklen er informeret af medialiseringsteori og belyser, hvordan tv-mediet fra at have hentet den sundhedsfaglige ekspertise i institutioner uden for mediet selv, i stigende grad anvender know-how eksperter, tilpasset og iscenesat med henblik på at opfylde de krav, tv-mediet stiller til dramatisk vellykket underholdning. Artiklen belyser, hvordan oplysning om sygdom, behandling og pleje, formidlet af lægevidenskabelig ekspertise og lægfolk, spillede en central rolle i de tidlige oplysningsprogrammer, mens nyere programmer fremstiller sundhed som et iværksætterprojekt, møntet på forbedring og hurtig forandring af individuel adfærd og livsstil.
Original languageDanish
JournalMedieKultur
Volume29
Issue number54
Pages (from-to)104-122
Number of pages19
ISSN0900-9671
Publication statusPublished - Jun 2013

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 45805542