Styrk projektarbejdet: en redskabsbog til problemorienteret projektarbejde

Research output: Book/ReportBookEducation

Styrk projektarbejdet er en generel indføring til processen omkring problemorienteret projektarbejde samt de produkter, der udvikles undervejs i forløbet. Hvordan kommer man fra den indledende idéfase til problemformuleringen og videre i projektet? Hvordan igangsætter og fremmer man skriveprocessen? Hvordan styrkes samarbejdet og hvordan håndterer man konflikter? Og hvad med litteratursøgning, formidling, fremlæggelse og kildekritik? - det er der alt sammen forslag og løsningsmodeller til i bogen. Bogens mål er at anskueliggøre forskelle og sammenhænge mellem produkter og processer så arbejdet med at planlægge, udvikle og gennemføre projektet styrkes. Bogens blanding af gode råd, generelle retningslinjer og mere formelle krav gør den uhyre velegnet som redskabsbog. Den kan fungere både som inspiration og som værktøj for studerende, der enten skal i gang med - eller som er stødt på problemer i forbindelse med - projektarbejdet.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherBiofolia
Number of pages184
ISBN (Print)87-91319-269
Publication statusPublished - 2005

ID: 7962430