Statsansvar i internationale militæroperationer – Hvornår er Danmark ansvarlig for partneres krænkelser af folkeretten?

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationResearch

Documents

Danske styrkers hyppige samarbejde med forskellige former for partnere i internationale militæroperationer indebærer en uomgængelig risiko for, at Danmark kan ifalde ansvar for bidrag til andres folkeretsbrud. Den folkeretlige regulering af staters ansvar for deres partneres handlinger består af et omfattende og til dels uklart og kontroversielt regelkompleks. Det har ofte afgørende betydning, om den pågældende samarbejdssituation alene er omfattet af folkerettens generelle regler om statsansvar, eller om regler inden for folkeretlige særdiscipliner, herunder humanitær folkeret og internationale menneskerettigheder, stiller skærpede krav til den bidragydende stat. Danmark skal sikre, at danske styrker til enhver tid er klædt på til at imødegå risikoen for at bidrage til militære partneres folkeretsbrud. Dette forudsætter bl.a. løbende udvikling og operationalisering af fyldestgørende procedurer for risikovurderinger forud for samarbejde med en partner.
Original languageDanish
Publication date2021
Number of pages4
Publication statusPublished - 2021

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 279216891