Rødgrød med fløde: en lille bog om dansk fonetik

Research output: Book/ReportBookEducation

Rødgrød med Fløde - en lille bog om dansk fonetik er en
grundig gennemgang af de forskellige aspekter ved udtalen
af dansk. Den er skrevet med henblik på studerende i logopædi, stude-
rende ved danskfaget, lærere der underviser i dansk
som andetsprog og skandinavistikstuderende ved uden-
landske universiteter.

Tryk, stød og tonegang har en fremtrædende plads i
beskrivelsen. En række relativt nye lydudviklinger
gennemgås der tilsammen bidrager til at gøre kløften
mellem skrift og udtale endnu dybere. Her er et særskilt
kapitel om sammenhængende tale og de mange reduk-
tioner man møder der.

Bogen ledsages af en cd-rom med righoldige eksempler fra
teksten.

Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherAkademisk Forlag
Number of pages212
ISBN (Print)10:87-500-3918-0, 13:978-87-500-3918-1
Publication statusPublished - 2007

ID: 858023