Nationale domstoles behandling af internationale normkonflikter: - Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen Nada v. Switzerland

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Med sin dom af 12. september 2012 i sagen Nada v. Switzerland har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) givet ny næring til debatten om, hvordan konflikter mellem staters forpligtelser ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) og deres forpligtelser efter bindende resolutioner udstedt af FN’s Sikkerhedsråd skal løses. Selv om Domstolen endnu en gang undlod at udtale sig direkte om EMRK’s placering i forhold til bindende Sikkerhedsrådsresolutioner i det folkeretlige normhierarki, er dommen kontroversiel, fordi den lægger op til, at nationale domstole i visse tilfælde skal give forrang til den pågældende stats menneskeretlige forpligtelser.
Original languageDanish
Article numberU.2013B.75
JournalUgeskrift for Retsvaesen
Issue number8
Pages (from-to)75-83
Number of pages8
ISSN0108-2353
Publication statusPublished - 2013
Externally publishedYes

ID: 115735335