Mötet mellan klient och system: om forskning i socialt arbete

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Artikeln analyserar behovet av forskning i socialt arbete i ett Bourdieu-perspektiv. För det första beskrivs socialt arbete som ett fält där „systemet skapar klienten“, dvs att klienten och hans/hennes problem omstöps så att de passar in i den doxa som råder på olika välfärdsinstitutioner. För det andra analyseras hjälprelationen mellan socialarbetare och klienter som en symbolisk maktrelation, en relation som inte bara avhjälper social nöd utan också bekräftar social olikhet. För det tredje diskuteras relationen mellan praktisk kunskap och forskningsbaserad kunskap på det sociala arbetets område. Artikeln är författarens tillträdesföreläsning i sociologi med fokus på forskning i socialt arbete.
Original languageSwedish
JournalDansk Sociologi
Volume13
Issue number2
Pages (from-to)73-84
ISSN0905-5908
Publication statusPublished - 2002

ID: 140161