Meningsfulde aktiviteter og Stille og rolig omsorg: To spor i grønlandsk demenspleje

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Documents

  • Fulltext

    Final published version, 704 KB, PDF document

I Grønland er der en stigning i antallet af mennesker med demens. Denne artikel diskuterer to spor i grønlandsk demenspleje; 1) Stille og rolig omsorg og 2) meningsfulde aktiviteter. De to spor udelukker ikke nødvendigvis hinanden, men kan være delvist konfliktende, selvom målet ofte er det samme: at skabe en tryg og meningsfuld atmosfære for mennesker med demens. Både kulturelle normer, uddannelsesniveau blandt plejepersonale og mangel på grønlandsk tilpasset informations- og aktivitetsmateriale spiller ind på, hvordan plejen udspiller sig i praksis på forskellige plejehjem. De empiriske data i artiklen er genereret gennem etnografisk feltarbejde fra 7 plejeinstitutioner og 30 interviews med pårørende, plejepersonale, plejehjemsledere og administrative kommunale ledere og specialister.
Original languageDanish
JournalTidsskriftet Gerontologi
Volume37
Issue number2
Pages (from-to)26-33
Number of pages8
ISSN1604-8644
Publication statusPublished - 2021

ID: 255404578